WARSBUD sp.j.
Zwroty produktów

1. Kupujący ma prawo zwrócić towar sprzedawcy w ciągu 10 dni od daty jego zakupu z wyłączeniem przypadków   opisanych poniżej.
2. Przed zwrotem produktu należy dołączyć oświadczenie na piśmie (Wzór pisma pobierz tutaj...) i przesyłając je listem poleconym na adres Sprzedawcy najpóźniej dziesiątego dnia od daty zawarcia umowy o wykonanie usługi (ale przed rozpoczęciem jej wykonywania) po odstąpieniu od umowy
3. Zwrot produktu nie dotyczy przypadków w których:
    a) produkt ma cechy użytkowania ( otwarte opakowanie)
    b) jest w momencie zwrotu w stanie nieprzydatnym do użycia ze względu na jego przeterminowanie
    c) został sprowadzony dla Kupującego na specjalne zamówienie
    d) nie zostało dołączone oświadczenie o odstąpieniu od umowy
4. W pozostałych przypadkach zwrot towaru oznacza rezygnację z zakupu a umowę między klientem a sprzedawcą uważa się za niezawartą.
5. Wysyłając towar do Sprzedawcy Kupujący ponosi koszt wysyłki.
6. Niespełnienie któregokolwiek warunku opisanego wyżej przy zwrocie produktu skutkować będzie nie przyjęciem produktu ( w przypadku osobistego zwrotu towaru) lub ponownym odesłaniem produktu ( w przypadku realizacji przesyłki za pomocą firm spedycyjnych lub bezpośrednią dostawą od Producenta).
7. W przypadku  zwrotu produktu pieniądze za odesłany towar zostaną nie później niż w ciągu 14 dni od dnia spełnienia wszystkich warunków prawidłowego spełnienia zwrotu ( otrzymanie oświadczenia i fizyczny odbiór towaru).«1 2 3 »